מגזר בנקודת רתיחה

האלימות בחברה הערבית

רוני זינגר ודניאל דולב

מגזר בנקודת רתיחה

האלימות בחברה הערבית

רוני זינגר ודניאל דולב

מגזר בנקודת רתיחה

האלימות בחברה הערבית

רוני זינגר ודניאל דולב

מגזר בנקודת רתיחה

האלימות בחברה הערבית

רוני זינגר ודניאל דולב

מגזר בנקודת רתיחה

האלימות בחברה הערבית

המספרים מאחורי אירועי הירי במגזר הערבי

כתב: דניאל דולב; במאי: מאור שלום סויסה

תושבי הדרום חיים בתוך סיוט: הצצה אל שטח ההפקר

במאי: מאור שלום סויסה; כתבת: רוני זינגר

המספרים מאחורי אירועי הירי במגזר הערבי

כתב: דניאל דולב; במאי: מאור שלום סויסה

תושבי הדרום חיים בתוך סיוט: הצצה אל שטח ההפקר

במאי: מאור שלום סויסה; כתבת: רוני זינגר

המספרים מאחורי אירועי הירי במגזר הערבי

כתב: דניאל דולב; במאי: מאור שלום סויסה

תושבי הדרום חיים בתוך סיוט: הצצה אל שטח ההפקר

במאי: מאור שלום סויסה; כתבת: רוני זינגר

המספרים מאחורי אירועי הירי במגזר הערבי

כתב: דניאל דולב; במאי: מאור שלום סויסה

תושבי הדרום חיים בתוך סיוט: הצצה אל שטח ההפקר

במאי: מאור שלום סויסה; כתבת: רוני זינגר