תיק קהלת

מאחורי הגוף המשפיע ביותר על ממשלת ישראל

שוקי שדה ואורי בלאו

תיק קהלת

מאחורי הגוף המשפיע ביותר על ממשלת ישראל

שוקי שדה ואורי בלאו

תיק קהלת

מאחורי הגוף המשפיע ביותר על ממשלת ישראל

שוקי שדה ואורי בלאו

תיק קהלת

מאחורי הגוף המשפיע ביותר על ממשלת ישראל

שוקי שדה ואורי בלאו

תיק קהלת

מאחורי הגוף המשפיע ביותר על ממשלת ישראל

חשיפה: העמותות והגופים שפועלים סביב הגוף המשפיע בימין

חשיפה: האינטרסים העסקיים בישראל של המיליארדרים שמאחורי פורום קהלת

חשיפה: המיליארדרים של קהלת השקיעו בחברה שבה יש לשר הכלכלה ניר ברקת אחזקות

1.3 מיליון שקל: פורום קהלת מימן ניירות עמדה שנועדו לסייע לניר ברקת

חשיפה: פורום קהלת והחקיקה לסמכויות המשרד לביטחון לאומי