מוסדות הרווח

סדרת תחקירים חושפת מה קורה במוסדות לאנשים עם מוגבלויות

רוני זינגר

מוסדות הרווח

סדרת תחקירים חושפת מה קורה במוסדות לאנשים עם מוגבלויות

רוני זינגר

מוסדות הרווח

סדרת תחקירים חושפת מה קורה במוסדות לאנשים עם מוגבלויות

רוני זינגר

מוסדות הרווח

סדרת תחקירים חושפת מה קורה במוסדות לאנשים עם מוגבלויות

רוני זינגר

מוסדות הרווח

סדרת תחקירים חושפת מה קורה במוסדות לאנשים עם מוגבלויות

שקופים - תחקיר המוסדות וההוסטלים | זמן אמת, כאן 11

הפקרות בע"מ | תחקיר שומרים

הפקרות בע"מ: השיטה מאחורי ההוסטלים לאנשים עם מוגבלויות

אלימות קשה במוסדות: "עשבים שוטים" או תוצאה של שיטה רקובה?

ללא צלם אנוש: שגרה יומיומית של דיכוי מנטלי והזנחה במוסדות הרווחה

בני ציון אחרי ה"תיקון": כיסאות ריסון, סגירה בחדרי "רוגע" ואוכל חסר

שקופים - תחקיר המוסדות וההוסטלים | זמן אמת, כאן 11

הפקרות בע"מ | תחקיר שומרים

שקופים - תחקיר המוסדות וההוסטלים | זמן אמת, כאן 11

הפקרות בע"מ | תחקיר שומרים

שקופים - תחקיר המוסדות וההוסטלים | זמן אמת, כאן 11

הפקרות בע"מ | תחקיר שומרים