העיקר הבריאות?

מערכת הבריאות במצב קריטי

חן שליטא, רנן נצר

חן שליטא, רנן נצר

חולים? קחו מספר. בישראל חסרים רופאים וזה רק יחמיר