שומרים על החינוך

הפערים בתוך ישראל

שחר אילן, רנן נצר, צאלה קוטלר הדרי

כמה כסף משקיעה הרשות המקומית בחינוך של הילדים שלכם? • איפה הכי טוב להתחנך - ואיפה הכי גרוע? • כיצד מודר החינוך לדמוקרטיה ואזרחות מתכניות הלימודים לטובת לימודי יהדות ומורשת? • ומה יעלה בגורלם של ילדי הפריפריה ללא עמותות המגזר השלישי?

שחר אילן, רנן נצר, צאלה קוטלר הדרי

כך מודר החינוך לדמוקרטיה ממערכת החינוך - שלב אחר שלב

במאי: מאור שלום סויסה; כתבת: רנן נצר

תוכניות חינוכיות שפתחו אופקים לילדים תלויות על בלימה

במאי: מאור שלום סויסה; כתבת: צאלה קוטלר הדרי